10.2.15

aku merancang, melukis, mengaler, memadam, mensret-sret, menulis, dan mengembangkan...
idea.

namun Allah yang menentukan. an an an. in sha Allah Aamiincekidot.

No comments: